Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phú Ninh

Họ và tên: Huỳnh Đức Tường
Số điện thoại: 091******** Xác thực
Địa chỉ: KP Nam Đông, Phú Thịnh, Phú Ninh, Quảng Nam Xác thực
Thương hiệu: Thực Phẩm Sạch Sống Khỏe
Sản phẩm cung cấp: Bí đao
Sản lượng cung cấp: 4 tấn/Năm Xác thực
Diện tích: 7 ha Xác thực

Giới thiệu

Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Ninh được thành lập với 20 thành viên, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 với mục tiêu là hỗ trợ các hợp tác xã thành viên trong việc sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã thành viên trong huyện với nhau, giữa các thành viên với hợp tác xã Phú Ninh, giữa các thành viên với đối tác và giữa hợp tác xã Phú Ninh với các đối tác đồng thời nâng cao thu nhập cho hợp tác xã và các thành viên, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

 

Sản phẩm

Xem thêm

Lu ý! website đang chạy thử nghiệm.
Mọi chi tiết liên hệ 0843.286.386 - [email protected]