Hướng dẫn đăng ký

1. Bạn đăng ký đầy đủ thông tin tại đây:

http://id.giataivuon.loc/register

2. Sao khi bạn đăng ký thành công, bước tiếp theo là đăng nhập

http://id.giataivuon.loc/login

Lu ý! website đang chạy thử nghiệm.
Mọi chi tiết liên hệ 0843.286.386 - [email protected]