Tỏi Lý Sơn - Thương hiệu Dori

Tỏi Lý Sơn - Thương hiệu Dori

200,000 - 1,500,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Hành Tím Dori Lý Sơn

Hành Tím Dori Lý Sơn

55,000 - 59,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
(1)
Tỏi Lý Sơn

Tỏi Lý Sơn

61,000 - 65,000 đ / kg
Tối thiểu : 3 kg
(1)
Chanh ta

Chanh ta

28,000 - 30,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
(2)
Dưa Pepino Đà Lạt

Dưa Pepino Đà Lạt

45,000 đ / kg
Tối thiểu : 20 kg
(1)
Ớt xiêm rừng ngâm dấm

Ớt xiêm rừng ngâm dấm

40,000 đ / gói
Tối thiểu : 1 gói
(1)
Ớt xiêm rừng tươi

Ớt xiêm rừng tươi

200,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Dâu tây Cò Nòi

Dâu tây Cò Nòi

130,000 đ / kg
Tối thiểu : 10 kg
Phật thủ giá sĩ

Phật thủ giá sĩ

60,000 đ / kg
Tối thiểu : 20 kg
 Bưởi đỏ Tân Lạc

Bưởi đỏ Tân Lạc

10,000 - 28,000 đ / trái
Tối thiểu : 100 trái
Chuối Cavendish

Chuối Cavendish

12,000 đ / kg
Tối thiểu : 20 tấn
CAM ĐƯỜNG CANH

CAM ĐƯỜNG CANH

45,000 đ / kg
Tối thiểu : 100 kg
(1)
Bưởi đỏ Tân Lạc

Bưởi đỏ Tân Lạc

30,000 đ / kg
Tối thiểu : 3 tấn
(1)
Cúc chùm (Bó 5 cành)

Cúc chùm (Bó 5 cành)

17,000 đ / bó
Tối thiểu : 10 bó
Cúc lưới

Cúc lưới

42,000 đ / bó
Tối thiểu : 10 bó
Cam lòng vàng

Cam lòng vàng

45,000 đ / kg
Tối thiểu : 3 tấn
Hồng sấy dẻo, Hồng Treo

Hồng sấy dẻo, Hồng Treo

170,000 đ / kg
Tối thiểu : 20 kg
Dứa Cayenne Đơn Dương

Dứa Cayenne Đơn Dương

20,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 tấn
Hồng Giòn Dran

Hồng Giòn Dran

36,000 đ / kg
Tối thiểu : 100 kg