Hướng dẫn đăng ký

1. Bạn đăng ký đầy đủ thông tin tại đây:

http://id.giataivuon.loc/register

2. Sao khi bạn đăng ký thành công, bước tiếp theo là đăng nhập

http://id.giataivuon.loc/login

Lưu ý! website đang chạy thử nghiệm.