Chuối Cavendish

Chuối Cavendish

12,000 đ / kg
Tối thiểu : 20 tấn