Chanh ta

Chanh ta

28,000 - 30,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
(2)
 Bưởi đỏ Tân Lạc

Bưởi đỏ Tân Lạc

10,000 - 28,000 đ / trái
Tối thiểu : 100 trái
Bưởi đỏ Tân Lạc

Bưởi đỏ Tân Lạc

30,000 đ / kg
Tối thiểu : 3 tấn
(1)