Chanh ta

Chanh ta

28,000 - 30,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
(2)
Dưa Pepino Đà Lạt

Dưa Pepino Đà Lạt

45,000 đ / kg
Tối thiểu : 20 kg
(1)
Dâu tây Cò Nòi

Dâu tây Cò Nòi

130,000 đ / kg
Tối thiểu : 10 kg
Phật thủ giá sĩ

Phật thủ giá sĩ

60,000 đ / kg
Tối thiểu : 20 kg
 Bưởi đỏ Tân Lạc

Bưởi đỏ Tân Lạc

10,000 - 28,000 đ / trái
Tối thiểu : 100 trái
Chuối Cavendish

Chuối Cavendish

12,000 đ / kg
Tối thiểu : 20 tấn
CAM ĐƯỜNG CANH

CAM ĐƯỜNG CANH

45,000 đ / kg
Tối thiểu : 100 kg
(1)
Bưởi đỏ Tân Lạc

Bưởi đỏ Tân Lạc

30,000 đ / kg
Tối thiểu : 3 tấn
(1)
Cam lòng vàng

Cam lòng vàng

45,000 đ / kg
Tối thiểu : 3 tấn
Hồng sấy dẻo, Hồng Treo

Hồng sấy dẻo, Hồng Treo

170,000 đ / kg
Tối thiểu : 20 kg
Dứa Cayenne Đơn Dương

Dứa Cayenne Đơn Dương

20,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 tấn
Hồng Giòn Dran

Hồng Giòn Dran

36,000 đ / kg
Tối thiểu : 100 kg